بین الملل

شورای عالی شهرسازی با افزایش جمعیت مشهد به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر موافقت کرد

طی مصوبه‌ای؛

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با امکان جمعیت پذیری شهر مشهد به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تا ۱۴۱۲ موافقت کرد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورای عالی در خصوص افزایش افق طرح جامع شهر مشهد پیرو تکلیف مقرر در مصوبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ شورای عالی شهرسازی و معماری رابه استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی ابلاغ کرد.

پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ شورای عالی شهرسازی و معماری اعلامی طی نامه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ در خصوص «افزایش افق طرح جامع شهر مشهد ذیلاً صورتجلسه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ کمیته فنی ۱ به عنوان نظر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام  می‌گردد.

کمیته فنی ۱ در جلسه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ پیرو تکلیف مقرر در مصوبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص «تدقیق سال افق و جمعیت پذیری قابل تحقق در طرح جامع شهر مشهد» مصوب ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی در خصوص «افزایش افق طرح جامع شهر مشهد» را مورد بررسی قرار داد و با اتکا بر دو محور اساسی «میزان سطوح خدماتی تدقیق شده در طرح تفصیلی شهر مشهد» و «موازنه ظرفیت جمعیتی و خدمات پشتیبان سکونت بر اساس سرانه‌های استاندارد طرح جامع شهر مشهد با تأکید ویژه بر کاربری‌های پنجگانه ورزشی، درمانی، فرهنگی ـ هنری، آموزشی و سبز و باز» به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

براساس مستندات ارائه شده توسط مراجع استانی و مشاور هماهنگ کننده طرح تفصیلی مشهد، میزان سطوح قابل تأمین و تحقق پذیر در طرح تفصیلی شهر مشهد در ۴ سطح شهر، منطقه، ناحیه و محله  بر اساس سرانه معیار طرح جامع مصوب شهر، تکافوی نیاز حدود ۴.۳ میلیون نفر از جمعیت شهر را خواهد داشت، لذا همسو با تکلیف مقرر در مصوبه شورای عالی:

۱. با فرض تداوم نرخ رشد طبیعی سنوات گذشته، عمدتاً ناشی از نرخ رشد طبیعی با تأکید بر کاهش روند مهاجرت به منطقه کلانشهری مشهد با توجه به احکام سند ملی آمایش و همچنین میزان منابع آب شرب فعلی با فرض اجرای طرح‌های جدید انتقال آب به مشهد و تداوم منابع  فعلی آب شرب شهر بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات وزارت نیرو، افق طرح جامع برای جمعیت ۴.۳ میلیون نفر سال ۱۴۱۲ تعیین می‌گردد.

۲. بر اساس مستندات ارائه شده ظرفیت جمعیت پذیری شهر با فرض استفاده تمامی قطعات از ضوابط تراکمی طرح تفصیلی حدود ۵ میلیون نفر خواهد بود که با عنایت به الگوی رایج سکونت زائر-مجاور در شهر مشهد و نرخ قابل توجه واحد‌های مسکونی خالی یا با استفاده فصلی، مازاد ۱۶ درصدی ظرفیت جمعیت پذیری نسبت به جمعیت شهری در افق ۱۴۱۲ قابل انتظار و دارای توجیه کافی فنی و کارشناسی و مورد تأیید است.

۳. با توجه به محدودیت منابع آب به جهت برقراری توازن میان منابع آب شرب فعلی و آتی شهر و جمعیت افق، مدیریت مصرف آب شهری و کاهش سرانه آب خانگی به ۲۰۰ لیتر در شبانه روز ضروری و غیرقابل اجتناب است.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا