آمریکا ۳ فرد و ۴ نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد


مهر نوشت: وزارت خزانه‌ داری آمریکا امروز ۳ فرد و ۴ نهاد مرتبط با ایران را به بهانه ای واهی تحریم کرد.

خروج از نسخه موبایل