افزایش ۴۰ درصدی مبتلایان سرپایی کرونا در تهران

به گزارش شبکه خبر،

دکتر. توکلی: آمیکرون در تهران رو به افزایش است و طبق الگوهایی که بررسی کردیم حدود 45 تا 50 درصد موارد در تهران آمیکرون است.

دکتر افزود. توکلی: هنوز کمتر از 1000 بیمارستان در تهران وجود دارد. همچنین تعداد کمی از بیماران بدحال و بیش از 20 بیمارستان آی سی یو در تهران وجود دارد.

او گفت: “توصیه اساسی به مردم این است که مراقب خود باشند.”

خروج از نسخه موبایل