اقتصادی

تلفیق هفته آینده درباره ارز ترجیحی تصمیم گیری می‌کند

فتابنیوز:

غلامعلی کوهساری گفت: در هفته های آینده کمیسیون تلفیق در خصوص حذف مبلغ مورد نظر و تبصره 1 بودجه 1401 تصمیم گیری می کند تا بخشی از آن در مصارف بودجه وارد شود.

دکمه بازگشت به بالا