صحن حرم کریمه اهل بیت(ع) در شب میلاد برادر

در شب میلاد امام رضا(ع)، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) مملو از زائران و مجاوران کریمه اهل بیت(ع) است تا به ایشان عرض تبریک و شاد باش کنند.

خروج از نسخه موبایل