امدادرسانی به تانکر واژگون شده حامل بنزین


تانکر سوخت، که از شهر باکو به طرف نخجوان در حرکت بود، در شهر اولتان از توابع شهرستان پارس آباد واژگون شد.

خروج از نسخه موبایل