آغاز برداشت گل محمدی از مزارع شهرستان بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد گودرزی روز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به برداشت گل محمدی در شهرستان بروجرد، اظهار داشت: متوسط برداشت گل محمدی در این شهرستان در هر هکتار ۲.۵ تن است.

وی عنوان کرد: در مجموع ۱۷۰ تن گل محمدی در این شهرستان برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد، بیان داشت: از هر پنج تا شش تن گل محمدی در شهرستان بروجرد، یک کیلو اسانس گل محمدی تولید می‌شود.

گودرزی، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود که از مجموع ۸۳ هکتار از مزارع گل محمدی شهرستان بروجرد، ۱۷۰ تن گل محمدی برداشت شود.

خروج از نسخه موبایل