بین الملل

کتاب گران شد، شمارگان کاهش یافت!

آنا گزارش می‌دهد؛

آمار‌های نشر کتاب در حکایت از افزایش قیمت کتاب و کاهش شمارگان آن‌ها در بازه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ در قیاس با همین بازه در سال گذشته دارد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، آمار انتشار کتاب در حوزه اول فروردین ۱۴۰۲ تا اول خرداد ۱۴۰۲ در بخش‌های تألیف، ترجمه، چاپ اول، تجدید چاپ و میزان فعالیت ناشران تهران و شهرستان‌ها مد نظر قرار گرفته است.

براساس این گزارش در بازه زمانی یاد شده جمع کل عناوین ۱۲ هزار و ۹۱۴ عنوان کتاب بوده است که از این تعداد ۹۳۲۰ کتاب در بخش تألیف و ۳۵۹۴ اثر در بخش ترجمه بوده است. در میان آمار یاد شده سهم استان تهران ۸ هزار و ۹۵۳ کتاب و سایر استان‌ها سهمی برابر با ۳۹۶۱ کتاب داشته‌اند.

این گزارش می‌افزاید، تعداد کتاب‌های چاپ اول در این بازه زمانی و از ابتدای سال ۸ هزار و ۷۲۱ عنوان و تجدید چاپی‌ها ۴ هزار و ۱۲۱ عنوان بوده است.

براین مبنا ۱۰ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۳۵۵ کل شمارگان است. ازاین رو میانگین قیمت کتاب یک میلیون و پنجاه و سه هزار و هفتصد و سی و پنج تومان بوده است. شمارگان در این بازه طی سال گذشته ۱۳۸,۱۹۸,۷۹۰ بوده است از این رو با افت آن مواجهیم.

البته میانگین قیمت هر صفحه کتاب در همین بازه زمانی ۵۵۸۰ تومان بوده است.

سهم کتاب‌های کمک درسی ۱۰۹۲۹ عنوان بوده است. در این میان سهم آثار کودک و نوجوان ۴۴۰۵ عنوان بوده که ۴۳۶۴ اثر تألیف و ۴۱ اثر ترجمه است.

در بخش کودک و نوجوان ناشران تهرانی ۳۱۵۱ اثر و ناشران شهرستان ۱۲۵۴ اثر تولید کرده‌اند که ۱۴۶۰ عنوان چاپ اول و ۲۹۴۵ عنوان تجدید چاپ است.

اما در ادامه این گزارش به کتاب‌های علوم عملی هم اشاره می‌شود، براین اساس ۲۸ هزار و ۵۵۶ اثر در بخش علوم عملی چاپ شده که سهم تألیف ۱۸۵۱۲ اثر و سهم ترجمه ۱۰۰۴۴ اثر بوده است.

ناشران تهرانی ۲۰ هزار و ۸۰۳ اثر و ناشران استانی ۷ هزار و ۷۵۳ اثر تولید کرده‌اند. ازاین میان سهم کتاب‌های چاپ اول ۲۲ هزار و ۵۴۲ اثر و تجدید چاپی‌ها ۶ هزار و ۱۴ اثر است. در این حوزه نیز میانگین قیمت هر صفحه کتاب ۳ هزار و ۹۰۱ تومان محاسبه می‌شود.

تیم خبری بین المللی

تحلیلگر اخبار خارجی با تمرکز بر رویدادهای طبیعی و محیط زیستی جهانی. با استفاده از دانش در حوزه محیط زیست و تغییرات آب و هوا، به شما اخبار جذاب و تحلیل‌هایی را ارائه می‌دهم. با تمرکز بر اثرات رویدادهای طبیعی بر جوامع، نقشه‌ای کامل از تغییرات زمین را برای شما می‌کشم.
دکمه بازگشت به بالا