اقتصادی

برگزاری سومین نشست کمیته مشترک انرژی ایران و آلمان

بر اساس گزارش ها برنا به گفته وزارت نفت ، این جلسه تشکیل و به ریاست یک هیات ایرانی برگزار می شود. وزارت نفت است.

اولین جلسه کمیته مشترک انرژی ایران و آلمان 2 و 3 نوامبر 2017 اینجا و توسط وزارت سازماندهی شده است نفت ساخته شده است.

دکمه بازگشت به بالا