اقتصادی

بانک ها در طرح های عمرانی مشارکت می کنند

بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی مجاز به مشارکت در طرح‌های زیربنایی بزرگ و طرح‌های جذب سرمایه به صورت تأمین مالی و جذب سرمایه و تأسیس مشاغل و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه هستند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی عصر همان روز (یکشنبه) و در جریان رسیدگی به بخشی از هزینه ها، تبصره 4 ماده 2 الحاقی به تصویب رسید.

ماده الحاقی ۲- برای بانکها و مؤسسات غیربانکی

مجاز است از منابع خود اعم از منابع حاصل از انتقال مازاد به هر یک از پروژه های عمده زیربنایی و دارایی های سرمایه ای معدنی مانند بزرگراه ها و بزرگراه ها و بزرگراه ها، صنعت و تولید استفاده کند. پروژه ها) برای مشارکت.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا