فرهنگ و سینما

نمایشگاه جنبی فرش‌های قدیمی در موزه ملی فرش ایران

نمایشگاه جنبی فرش‌های قدیمی با رویکرد معرفی و نمایش این هنر ارزشمند ایرانی – اسلامی در موزه ملی فرش برقرار است. این نمایشگاه با رونمایی از حدود ۱۶۰  تخته فرش تا جمعه ۱۱ اسفندماه در موزه فرش تهران برپاست. فرش های به نمایش گذاشته شده از دوره عثمانی تا قاجار قدمت دارند. همچنین تعدادی فرش‌ مدرن برای آشنایی با تکنیک بافت به نمایش گذاشته شده است. بیشتر این فرش‌ها از مجموعه‌دارانی در آمریکا خریداری و به ایران بازگردانده شده است.

بخش فرهنگ و هنر

با کلماتم، ابتکار هنری را به وجود می‌آورم و جذابیت زندگی را در آن تقدیم می‌کنم.
دکمه بازگشت به بالا