اقتصادی

عدم مدیریت در قطب «سیب» کشور

آذربایجان غربی را «منطقه سیب‌کشی» کشور می‌نامند، منطقه‌ای که یک سوم سیب درختی کشور را تامین می‌کند که سالانه 1.3 میلیون تن محصول تولید می‌کند. این در حالی است که تغییر اقلیم، گرمتر شدن دما و عدم آبیاری به موقع به دلیل قطعی برق باعث شده است که تولید این محصول در سال جاری بیش از 350 هزار تن کاهش یابد. محصولی که باید آن را یک سیب صنعتی در صنایع تبدیلی به حساب آورد، اما عدم مدیریت صحیح و عدم همکاری برخی شرکت ها با تمرکز بر خرید به موقع با قیمت مناسب این محصول، امکان نگهداری آن را در داخل کشور فراهم کرد. بازار سیب مرکز خرید.

دکمه بازگشت به بالا