عمومیکسب و کار استانها

قیمت پایه چراغ تیر برق به چه عواملی بستگی دارد ؟

قیمت پایه چراغ تیر برق به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • نوع پایه چراغ: پایه چراغ ها به دو دسته کلی لوله ای و چند وجهی تقسیم می شوند. پایه چراغ های لوله ای از لوله های فولادی ساخته می شوند و پایه چراغ های چند وجهی از ورق های فولادی ساخته می شوند. پایه چراغ های لوله ای معمولاً ارزان تر از پایه چراغ های چند وجهی هستند.
 • ارتفاع پایه چراغ: پایه چراغ ها در ارتفاع های مختلفی تولید می شوند. ارتفاع پایه چراغ بر قیمت آن تأثیر می گذارد. پایه چراغ های بلندتر معمولاً گران تر از پایه چراغ های کوتاه تر هستند.
 • جنس پایه چراغ: پایه چراغ ها معمولاً از فولاد ساخته می شوند. پایه چراغ های فولادی گالوانیزه شده در برابر زنگ زدگی مقاوم تر از پایه چراغ های فولادی بدون گالوانیزه هستند. پایه چراغ های فولادی گالوانیزه شده معمولاً گران تر از پایه چراغ های فولادی بدون گالوانیزه هستند.
 • پوشش پایه چراغ: پایه چراغ ها معمولاً با رنگ صنعتی یا گالوانیزه گرم پوشش داده می شوند. پایه چراغ های گالوانیزه گرم در برابر زنگ زدگی مقاوم تر از پایه چراغ های رنگ شده هستند. پایه چراغ های گالوانیزه گرم معمولاً گران تر از پایه چراغ های رنگ شده هستند.

پایه چراغ خیابانی 12 متری | پایه چراغ خیابانی گالوانیزه | ساخت تیر چراغ برق فلزی

در اینجا چند نمونه از قیمت پایه چراغ تیر برق آورده شده است:

 • پایه چراغ لوله ای شش متری بدون گالوانیزه: 1000000 تومان

پایه چراغ لوله ای شش متری بدون گالوانیزه

 • پایه چراغ لوله ای شش متری گالوانیزه گرم: 1500000 تومان

پایه چراغ لوله ای شش متری گالوانیزه گرم

 • پایه چراغ چند وجهی شش متری بدون گالوانیزه: 1200000 تومان

پایه چراغ چند وجهی شش متری بدون گالوانیزه

 • پایه چراغ چند وجهی شش متری گالوانیزه گرم: 1800000 تومان

پایه چراغ چند وجهی شش متری گالوانیزه گرم

البته این قیمت ها فقط به عنوان نمونه هستند و قیمت واقعی پایه چراغ تیر برق ممکن است بسته به عوامل ذکر شده متفاوت باشد.

قیمت پایه چراغ لوله ای به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • ارتفاع پایه چراغ: پایه چراغ های لوله ای در ارتفاع های مختلفی تولید می شوند. ارتفاع پایه چراغ بر قیمت آن تأثیر می گذارد. پایه چراغ های بلندتر معمولاً گران تر از پایه چراغ های کوتاه تر هستند.
 • قطر پایه چراغ: قطر پایه چراغ بر قیمت آن تأثیر می گذارد. پایه چراغ های با قطر بزرگتر معمولاً گران تر از پایه چراغ های با قطر کوچکتر هستند.
 • جنس پایه چراغ: پایه چراغ های لوله ای معمولاً از فولاد ساخته می شوند. پایه چراغ های فولادی گالوانیزه شده در برابر زنگ زدگی مقاوم تر از پایه چراغ های فولادی بدون گالوانیزه هستند. پایه چراغ های فولادی گالوانیزه شده معمولاً گران تر از پایه چراغ های فولادی بدون گالوانیزه هستند.
 • پوشش پایه چراغ: پایه چراغ های لوله ای معمولاً با رنگ صنعتی یا گالوانیزه گرم پوشش داده می شوند. پایه چراغ های گالوانیزه گرم در برابر زنگ زدگی مقاوم تر از پایه چراغ های رنگ شده هستند. پایه چراغ های گالوانیزه گرم معمولاً گران تر از پایه چراغ های رنگ شده هستند.

قیمت پایه چراغ چند وجهی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • ارتفاع پایه چراغ: پایه چراغ های چند وجهی در ارتفاع های مختلفی تولید می شوند. ارتفاع پایه چراغ بر قیمت آن تأثیر می گذارد. پایه چراغ های بلندتر معمولاً گران تر از پایه چراغ های کوتاه تر هستند.
 • تعداد وجه های پایه چراغ: تعداد وجه های پایه چراغ بر قیمت آن تأثیر می گذارد. پایه چراغ های با تعداد وجه های بیشتر معمولاً گران تر از پایه چراغ های با تعداد وجه های کمتر هستند.
 • جنس پایه چراغ: پایه چراغ های چند وجهی معمولاً از فولاد ساخته می شوند. پایه چراغ های فولادی گالوانیزه شده در برابر زنگ زدگی مقاوم تر از پایه چراغ های فولادی بدون گالوانیزه هستند. پایه چراغ های فولادی گالوانیزه شده معمولاً گران تر از پایه چراغ های فولادی بدون گالوانیزه هستند.
 • پوشش پایه چراغ: پایه چراغ های چند وجهی معمولاً با رنگ صنعتی یا گالوانیزه گرم پوشش داده می شوند. پایه چراغ های گالوانیزه گرم در برابر زنگ زدگی مقاوم تر از پایه چراغ های رنگ شده هستند. پایه چراغ های گالوانیزه گرم معمولاً گران تر از پایه چراغ های رنگ شده هستند.
دکمه بازگشت به بالا